Home

 

 

 

 

 

 

Welkom op de blog

' Kennistransferium

Arbeid en Gezondheid

Limburg en Omstreken '

Scroll omlaag voor de laatste tweets

Kennistransferium Limburg

Zorgverbetering door kennisdeling

 

 

Deze blog in oprichting heeft als doel het centraal verzamelen van activiteiten in het kennisgebied Arbeid en Gezondheid.

Deze blog is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit kennisgebied.

De blog richt zich primair op de regio 'Limburg en omstreken' en heeft dus een nationale en internationale functie.

Kennistransferium Limburg wil een innovatieve bijdrage leveren. Het is een lerende, explorerende, verzamelende blog die als doel heeft informatie over activiteiten rondom Arbeid en Gezondheid en kaart te brengen.

Deze blog is op persoonlijke titel zonder enig winstoogmerk.

Kennisnetwerk

 

 

Meldt uw activiteiten aan

 

 

Iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren m inzicht te krijgen in activiteiten in Limburg rondom het kennisgebied Arbeid en Gezondheid.

 

De initiatiefnemer is zelf een eindgebruiker die in de dagelijkse praktijk gemerkt heeft dat er geen goed overzicht bestaat van activiteiten op het gebied van

Arbeid en Gezondheid in Limburg en omstreken.

 

Meldt uw activiteit aan via onderstaand email adres zodat uw activiteit in het blogoverzicht kan worden opgenomen. zodat andere geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen.

Email: kennistransferium@ArbeidenGezondheid.net